English
   
 
 
   
   

Home > Training > เครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator Training)
โลกยคใหม่ที่ก้าวไกลเกินกว่าจะคาดนั้น เทคโนโลยีด้านการบินไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เช่นกัน และหนึ่งในความก้าวหน้าที่ได้ถูกรวบรวมและประสมประสานเป็นอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญต่อการบินได้แก่ “ เครื่องฝึกบินจำลอง” หรือ Flight Simulator อุปกรณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญเพื่อใช้ในการฝึกนักบินให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น แม้ว่าเทคโนโลยีทางการบินที่ได้พัฒนามายาวไกลทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินมีความสะดวกสบายและปลอดภัยสูง แต่นักบินซึ่งเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินจำเป็นจะต้องมีความพร้อมและมีความชำนาญที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ

เครื่องฝึกบินจำลองหรือ Flight Simulator ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำหน้าที่จำลองการบินในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกนักบิน โดยผู้ฝึกที่เข้าไปฝึกบินในเครื่อง Flight Simulator จะได้รับประสบการณ์เสมือนกับได้บังคับควบคุมและปฏิบัติงานบนเครื่องบินจริง ภายในเครื่อง Flight Simulator จะมีอุปกรณ์ควบคุมการบิน แผงควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ เหมือนกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องนักบินของเครื่องบิน ผู้ฝึกจะได้เห็นภาพทิวทัศน์ภายนอกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Computer Graphic คุณภาพสูงที่เรียกว่าระบบ Visual System ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อมองผ่านกระจกของห้องนักบิน ผู้ฝึกจะได้รับความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเครื่องบินจากการจำลองด้วยระบบ Motion System และผู้ฝึกจะได้ยินเสียงต่างๆ เช่นเสียงอากาศเสียดสี Aerodynamic Sound เสียงของเครื่องยนต์เจ็ท เสียงเตือนหรือสัญญาณต่าง ๆ รวมทั้งเสียงการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร หัวใจของเครื่อง Flight Simulator คือการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากแบบจำลอง Simulation Program ที่มีรายละเอียดสูงตามชนิดของแบบเครื่องบิน (Aircraft Type) โดยเฉพาะ ซึ่งใช้ข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องบินแบบนั้นๆ ทั้งข้อมูลจากการจำลองในคอมพิวเตอร์และข้อมูลสมรรถนะการบินที่เก็บจากการบินทดสอบ (Flight Test) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาสร้างโปรแกรมจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนั้น Simulation Program ยังสามารถจำลองสถานการณ์ความผิดปรกติของระบบต่างๆ ของเครื่องบิน (Malfunctions) สภาพอากาศและทัศนวิสัย เช่นอากาศปิด หมอกหนาทึบ ฝนตกฟ้าคะนอง ไปจนถึงพายุหิมะ หรือสามารถจำลองลักษณะภูมิประเทศและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างรอบๆ สนามบินที่ใช้ในการฝึกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากอุปกรณ์เครื่องฝึกบินจำลอง Flight Simulator ที่ใช้ในการฝึกนักบินแล้ว อุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ Flight Training Device ซึ่งจะมีคุณสมบัติจำลองการบินของเครื่องบินเช่นกันแต่จะมีรายละเอียดน้อยกว่าเช่น ไม่ได้จำลองห้องนักบินให้เหมือนจริงตามแบบเครื่องบิน ไม่มีระบบ Motion หรือระบบ Visual รวมทั้งรายละเอียดของ Simulation Program ที่ลดทอนลง จุดประสงค์ของ Flight Training Device มิได้ใช้ในการฝึกการบังคับควบคุมเครื่องบิน Aircraft Maneuvering ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การจำลองที่มีรายละเอียดสูง แต่ Flight Training Device จะใช้สำหรับการฝึกวิธีการปฏิบัติ (Flight Procedure) เช่น ฝึกการใช้ระบบนำร่อง Navigation System หรือขั้นตอนการปฏิบัติการบินที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ ของเครื่องบิน ทั้งในกรณีเหตุการณ์ปรกติหรือเมื่อเกิดความผิดปรกติขึ้นกับระบบของเครื่องบินเป็นต้น

ฝ่ายเครื่องฝึกบินจำลอง ของบริษัท การบินไทย ได้ติดตั้งเครื่องฝึกบินจำลอง Flight Simulator จำนวน 6 เครื่อง และ Flight Training Device (FTD) จำนวน 3 เครื่อง ในอาคาร 5 และอาคาร 6 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เครื่องฝึกบินจำลองของการบินไทยสร้างตามมาตรฐานขององค์กรการบินระดับสากลระหว่างประเทศเช่น FAA ของสหรัฐอเมริกา JAA ของประเทศในยุโรป หรือองค์กร ICAO ซึ่งเป็นองค์กรการบินสากลระหว่างประเทศ เครื่องฝึกบินจำลอง Flight Simulator ที่ติดตั้งทั้งหมด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการทดสอบรับการรับรองว่ามีคุณภาพตามมารตราฐาน FAA Level D และ IQTG Level II ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดที่สามารถใช้ฝึกนักบินแทนการฝึกด้วยเครื่องฝึกบินจริงได้อย่างสมบูรณ์ (Zero Flight Time Training) และเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการฝึกบินให้มีมาตรฐานสูงอยู่เสมอและเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการบิน เครื่องฝึกบินจำลองทุกเครื่อง จะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนเป็นประจำทุกปี

เครื่องฝึกบินจำลอง Flight Simulator และอุปกรณ์ Flight Training Device นอกจากจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการฝึกของนักบินการบินไทยแล้ว ยังเปิดขายเวลาการฝึกที่เหลือให้กับนักบินของสายการบินชั้นนำอีกหลายสายในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นำรายได้กลับเข้าสู่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเครื่องฝึกบินจำลอง และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของการบินไทยในอุตสาหากรรมการบินพาณิชย์ ที่ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัย ทุกครั้งที่บินกับการบินไทย


A300-600

A330
 
A340
 
A340 MFTD
 
FTD-242T
 
 
B737
 
B777
 
B747
 
A330 MFTD
 
 
Equipment Catalog